Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ιεροκλή : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Πιερίας > ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
Ονομα: ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ιεροκλή
Κόμμα: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
Περιφέρεια: Πιερίας
Σταυροί Προτίμησης: 47
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ, Περιφέρειας Πιερίας:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές