Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Γρεβενών > ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ονομα: ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου
Κόμμα: ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Περιφέρεια: Γρεβενών
Σταυροί Προτίμησης: 15
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, Περιφέρειας Γρεβενών:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές