Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Γρεβενών > Κίνημα Αλλαγής
Ονομα: ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη
Κόμμα: Κίνημα Αλλαγής
Περιφέρεια: Γρεβενών
Σταυροί Προτίμησης: 742
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές Κίνημα Αλλαγής, Περιφέρειας Γρεβενών:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές