Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΤΣΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αργυρίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Γρεβενών > Κίνημα Αλλαγής
Ονομα: ΤΣΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αργυρίου
Κόμμα: Κίνημα Αλλαγής
Περιφέρεια: Γρεβενών
Σταυροί Προτίμησης: 225
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές Κίνημα Αλλαγής, Περιφέρειας Γρεβενών:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές