Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Γρεβενών > ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Ονομα: ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
Κόμμα: ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Περιφέρεια: Γρεβενών
Σταυροί Προτίμησης: 9
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, Περιφέρειας Γρεβενών:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές