Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΛΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Γρεβενών > ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
Ονομα: ΛΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου
Κόμμα: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
Περιφέρεια: Γρεβενών
Σταυροί Προτίμησης: 148
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ, Περιφέρειας Γρεβενών:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές