Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΑΛΕΞΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Αρτας > Κίνημα Αλλαγής
Ονομα: ΑΛΕΞΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου
Κόμμα: Κίνημα Αλλαγής
Περιφέρεια: Αρτας
Σταυροί Προτίμησης: 395
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές