Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΦΩΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του Γεωργίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Αρτας > Κίνημα Αλλαγής
Ονομα: ΦΩΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του Γεωργίου
Κόμμα: Κίνημα Αλλαγής
Περιφέρεια: Αρτας
Σταυροί Προτίμησης: 52
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές