Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Θεσπρωτίας > ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ονομα: ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου
Κόμμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια: Θεσπρωτίας
Σταυροί Προτίμησης: 9.106
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές