Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Πρέβεζας > ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ονομα: ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
Κόμμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια: Πρέβεζας
Σταυροί Προτίμησης: 6.852
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές