Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΒΡΥΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Λάρισας > ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ονομα: ΒΡΥΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου
Κόμμα: ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Περιφέρεια: Λάρισας
Σταυροί Προτίμησης: 54
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές