Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Λάρισας > ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ονομα: ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
Κόμμα: ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Περιφέρεια: Λάρισας
Σταυροί Προτίμησης: 46
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές