Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΤΖΑΒΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Λάρισας > ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ονομα: ΤΖΑΒΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου
Κόμμα: ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Περιφέρεια: Λάρισας
Σταυροί Προτίμησης: 75
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές