Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ιωάννη : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Λάρισας > ΜέΡΑ25
Ονομα: ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ιωάννη
Κόμμα: ΜέΡΑ25
Περιφέρεια: Λάρισας
Σταυροί Προτίμησης: 1.145
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές