Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΛΟΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) του Βασιλείου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Λάρισας > ΜέΡΑ25
Ονομα: ΛΟΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) του Βασιλείου
Κόμμα: ΜέΡΑ25
Περιφέρεια: Λάρισας
Σταυροί Προτίμησης: 697
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές