Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του Νικολάου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Λάρισας > ΜέΡΑ25
Ονομα: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του Νικολάου
Κόμμα: ΜέΡΑ25
Περιφέρεια: Λάρισας
Σταυροί Προτίμησης: 802
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές