Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΧΛΟΠΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Πασχάλη : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Λάρισας > ΜέΡΑ25
Ονομα: ΧΛΟΠΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Πασχάλη
Κόμμα: ΜέΡΑ25
Περιφέρεια: Λάρισας
Σταυροί Προτίμησης: 458
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές