Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΚΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Λάρισας > ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ
Ονομα: ΚΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου
Κόμμα: ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ
Περιφέρεια: Λάρισας
Σταυροί Προτίμησης: 226
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ, Περιφέρειας Λάρισας:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές