Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Λάρισας > Ανεξ\/Μεμονωμένοι Υποψήφιοι
Ονομα: ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου
Κόμμα: Ανεξ\/Μεμονωμένοι Υποψήφιοι
Περιφέρεια: Λάρισας
Σταυροί Προτίμησης: 155
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές Ανεξ\/Μεμονωμένοι Υποψήφιοι, Περιφέρειας Λάρισας:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές