Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Μαγνησίας > ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ονομα: ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου
Κόμμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια: Μαγνησίας
Σταυροί Προτίμησης: 15.839
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές