Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ του Νετζαντή : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Ξάνθης > Κίνημα Αλλαγής
Ονομα: ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ του Νετζαντή
Κόμμα: Κίνημα Αλλαγής
Περιφέρεια: Ξάνθης
Σταυροί Προτίμησης: 2.136
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές