Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Αλεξάνδρου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Ξάνθης > ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Ονομα: ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Αλεξάνδρου
Κόμμα: ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Περιφέρεια: Ξάνθης
Σταυροί Προτίμησης: 6.271
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές