Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΚΑΪΔΑ ΙΩΑΝΝΑ του Σταύρου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Φθιώτιδας > ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Ονομα: ΚΑΪΔΑ ΙΩΑΝΝΑ του Σταύρου
Κόμμα: ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Περιφέρεια: Φθιώτιδας
Σταυροί Προτίμησης: 46
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές