Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΣΚΑΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Γεωργίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Φθιώτιδας > ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Ονομα: ΣΚΑΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Γεωργίου
Κόμμα: ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Περιφέρεια: Φθιώτιδας
Σταυροί Προτίμησης: 58
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές