Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ (ΗΡΩ) του Ιωάννη : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Φθιώτιδας > ΜέΡΑ25
Ονομα: ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ (ΗΡΩ) του Ιωάννη
Κόμμα: ΜέΡΑ25
Περιφέρεια: Φθιώτιδας
Σταυροί Προτίμησης: 389
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές