Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Ευβοιας > ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ονομα: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου
Κόμμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια: Ευβοιας
Σταυροί Προτίμησης: 11.003
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές