Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Ευβοιας > ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ονομα: ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου
Κόμμα: ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περιφέρεια: Ευβοιας
Σταυροί Προτίμησης: 2.728
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές