Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αλέξανδρου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Α' Αθηνών > ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ
Ονομα: ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αλέξανδρου
Κόμμα: ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ
Περιφέρεια: Α' Αθηνών
Σταυροί Προτίμησης: 156
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές