Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΚΑΡΑΖΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Κωνσταντίνου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Α' Αθηνών > ΣΥΝΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Ονομα: ΚΑΡΑΖΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Κωνσταντίνου
Κόμμα: ΣΥΝΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Περιφέρεια: Α' Αθηνών
Σταυροί Προτίμησης: 3
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΣΥΝΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, Περιφέρειας Α' Αθηνών:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές