Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΜΠΑΡΤΑΤΙΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του Σεραφείμ : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Α' Αθηνών > ΣΥΝΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Ονομα: ΜΠΑΡΤΑΤΙΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του Σεραφείμ
Κόμμα: ΣΥΝΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Περιφέρεια: Α' Αθηνών
Σταυροί Προτίμησης: 4
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΣΥΝΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, Περιφέρειας Α' Αθηνών:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές