Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Κορινθίας > ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ονομα: ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου
Κόμμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια: Κορινθίας
Σταυροί Προτίμησης: 11.012
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές