Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Μεσσηνίας > ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ονομα: ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
Κόμμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια: Μεσσηνίας
Σταυροί Προτίμησης: 20.847
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές