Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ του Δημοσθένη : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Λακωνίας > ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ονομα: ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ του Δημοσθένη
Κόμμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια: Λακωνίας
Σταυροί Προτίμησης: 8.448
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές