Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Παναγιώτη : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Καβάλας > ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ονομα: ΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Παναγιώτη
Κόμμα: ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Περιφέρεια: Καβάλας
Σταυροί Προτίμησης: 54
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές