Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΜΑΝΤΕΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημοσθένη : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Καβάλας > Κίνημα Αλλαγής
Ονομα: ΜΑΝΤΕΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημοσθένη
Κόμμα: Κίνημα Αλλαγής
Περιφέρεια: Καβάλας
Σταυροί Προτίμησης: 778
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές