Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγή : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Καβάλας > Κίνημα Αλλαγής
Ονομα: ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγή
Κόμμα: Κίνημα Αλλαγής
Περιφέρεια: Καβάλας
Σταυροί Προτίμησης: 1.347
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές