Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Καβάλας > Κίνημα Αλλαγής
Ονομα: ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
Κόμμα: Κίνημα Αλλαγής
Περιφέρεια: Καβάλας
Σταυροί Προτίμησης: 1.448
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές