Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΚΡΙΘΑΡΙΔΗ ΤΑΤΙΑΝΑ του Βιατσεσλάβ : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Καβάλας > ΜέΡΑ25
Ονομα: ΚΡΙΘΑΡΙΔΗ ΤΑΤΙΑΝΑ του Βιατσεσλάβ
Κόμμα: ΜέΡΑ25
Περιφέρεια: Καβάλας
Σταυροί Προτίμησης: 450
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές