Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Εμμανουήλ : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Καβάλας > ΜέΡΑ25
Ονομα: ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Εμμανουήλ
Κόμμα: ΜέΡΑ25
Περιφέρεια: Καβάλας
Σταυροί Προτίμησης: 562
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές