Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΝΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στυλιανού : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Καβάλας > ΜέΡΑ25
Ονομα: ΝΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στυλιανού
Κόμμα: ΜέΡΑ25
Περιφέρεια: Καβάλας
Σταυροί Προτίμησης: 581
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές