Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του Χαράλαμπου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Καβάλας > ΜέΡΑ25
Ονομα: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του Χαράλαμπου
Κόμμα: ΜέΡΑ25
Περιφέρεια: Καβάλας
Σταυροί Προτίμησης: 565
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές