Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του Σπυρίδωνος : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Καβάλας > ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ
Ονομα: ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του Σπυρίδωνος
Κόμμα: ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ
Περιφέρεια: Καβάλας
Σταυροί Προτίμησης: 109
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές