Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Νικήτα : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Καβάλας > ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ
Ονομα: ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Νικήτα
Κόμμα: ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ
Περιφέρεια: Καβάλας
Σταυροί Προτίμησης: 129
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές