Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Ευσταθίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Καβάλας > ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ
Ονομα: ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Ευσταθίου
Κόμμα: ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ
Περιφέρεια: Καβάλας
Σταυροί Προτίμησης: 120
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές