Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΠΑΣΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Βασιλείου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Καβάλας > ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Ονομα: ΠΑΣΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Βασιλείου
Κόμμα: ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Περιφέρεια: Καβάλας
Σταυροί Προτίμησης: 273
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές