Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Βασιλείου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Χανίων > ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ονομα: ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Βασιλείου
Κόμμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια: Χανίων
Σταυροί Προτίμησης: 7.029
Κατάταξη:
Εκλέγεται: Ναι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές