Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αναστασίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Ρεθύμνης > ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ονομα: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αναστασίου
Κόμμα: ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Περιφέρεια: Ρεθύμνης
Σταυροί Προτίμησης: 15
Εκλέγεται: Οχι

Υπόλοιποι Βουλευτές ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, Περιφέρειας Ρεθύμνης:

Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές