Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Παντελή : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Ρεθύμνης > Κίνημα Αλλαγής
Ονομα: ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Παντελή
Κόμμα: Κίνημα Αλλαγής
Περιφέρεια: Ρεθύμνης
Σταυροί Προτίμησης: 738
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές