Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΚΟΤΖΑΝΑΚΗ ΚΑΣΑΝΔΡΑ του Γεωργίου : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Ρεθύμνης > Κίνημα Αλλαγής
Ονομα: ΚΟΤΖΑΝΑΚΗ ΚΑΣΑΝΔΡΑ του Γεωργίου
Κόμμα: Κίνημα Αλλαγής
Περιφέρεια: Ρεθύμνης
Σταυροί Προτίμησης: 440
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές