Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του Εμμανουήλ : Βουλευτής | Σταυροί Προτίμησης | Ψήφοι

Εκλογές 2019 > Περιφέρεια Ρεθύμνης > Κίνημα Αλλαγής
Ονομα: ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του Εμμανουήλ
Κόμμα: Κίνημα Αλλαγής
Περιφέρεια: Ρεθύμνης
Σταυροί Προτίμησης: 934
Εκλέγεται: Οχι
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές